Louis DIERCKX, Notaris te Turnhout

 

Louis DIERCKX

Notaris te Turnhout

 

Notaris Louis Dierckx

Gasthuisstraat 7/1
2300 Turnhout
Tel. (014) 42.51.51
Fax. (014) 43.93.97

BV BVBA
BTW BE 0476868133
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Data Protection Officer (DPO): privacy@notaris.be

Dank voor uw vertrouwen in ons notariskantoor!

...
 

17 december 2018

Voor woninghuurovereenkomsten die afgesloten worden vanaf 1 januari 2019 zijn er tal van nieuwe regels van toepassing. Een opvallende nieuwigheid is de verplichting om een huurwaarborg te vragen die in alle gevallen minstens drie maanden huur bedraagt (in plaats van de twee maanden huur die tot 1 januari 2019 geldt). De verhoging van de waarborg moet de eigenaar van het pand meer zekerheid geven.

Drie maanden huurwaarborg betalen, is natuurlijk niet voor iedere huurder vanzelfsprekend. Niet iedereen heeft immers dezelfde financiële draagkracht. Daarom heeft de regelgever ook een maatregel uitgewerkt voor de woonbehoeftige huurders die moeilijkheden ondervinden op de private huurmarkt. Deze doelgroep, die afgebakend wordt volgens de inschrijvings- en toelatingsvoorwaarden voor bescheiden huur, zal onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een huurwaarborglening. Deze lening, specifiek in het leven geroepen zodat woonbehoeftige huurders toch kunnen voldoen aan de betaling van de huurwaarborg, zal worden verleend door het Vlaams Woningfonds. Huurders die genieten van zo’n lening kunnen de lening terugbetalen in 24 maanden. Het al dan niet verkrijgen van de lening is niet onderworpen aan een maximale huurgrens, maar de hoogte van huurlening zelf is wel begrensd.

Cruciaal bij de huurwaarborglening, is dat de aanvraag snel en vlot afgehandeld kan worden zodat de betrokken aanvrager-huurder niet te lang in onzekerheid blijft over het al dan niet kunnen huren van een pand. De regelgeving voorziet daarom een behandeltermijn van twee weken. Bovendien kan een huurder vooraf een principiële toelating krijgen tot de huurwaarborglening, zodat hij of zij met meer zekerheid de zoektocht naar een pand kan beginnen.

Je kan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de huurwaarborglening hier bekijken.

Wens je meer informatie over de huurwaarborglening en de aanvraagprocedure?
Neem dan alvast een kijkje op www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening

Bron: Fednot

12 december 2018

Feitelijk samenwonen, wettelijk samenwonen of trouwen? Waar zitten de verschillen precies? En wat als je kinderen hebt?
U krijgt het antwoord in onze notaristip.

Bron: Fednot

10 december 2018

Ondernemen kan je op verschillende manieren doen. Enerzijds kan je als een natuurlijke persoon je zelfstandige activiteiten organiseren als een eenmanszaak (als een natuurlijke persoon), anderzijds kan je opteren voor een vennootschap (rechtspersoon). Werken met een vennootschapsvorm heeft zowel voordelen als nadelen. Het is dus vaak wikken en afwegen wat bij uw professionele activiteiten past.

Hoewel de formaliteiten, de aansprakelijkheid, de fiscale behandeling… van de vennootschappen zeker niet te onderschatten aandachtspunten zijn die grote verschillen vertonen ten opzichte van de eenmanszaak, is een vaak vergeten punt het erfrecht. Wat met de toekomst van de onderneming éénmaal de ondernemer er niet meer is?

In veel gevallen veroorzaakt het overlijden van de ondernemer ook meteen het verdwijnen van zijn onderneming. Bij overlijden verzeilt de onderneming onverdeeld in handen van alle erfgenamen. Onze wetgeving voorziet bovendien dat elke erfgenaam, op elk ogenblik, zijn deel in de nalatenschap kan opvragen en dus de verdeling kan eisen. In zo’n gevallen kan de onderneming ophouden te bestaan, louter door de werking van het erfrecht. Een bittere pil voor de erfgenamen die meewerkten in de zaak…

Kan een ondernemer op deze problemen anticiperen door te schenken of een testament op te stellen? Bij een eenmanszaak is dat niet evident: Het vermogen van de onderneming is bij een eenmanszaak immers een onderdeel van het vermogen van de ondernemer. Het vormt één geheel. De wettelijke regeling van de reserve van de voorbehouden erfgenamen (overlevende echtgenoot en kinderen) kan de ondernemer beletten om bij testament op een geldige wijze een bepaalde voorkeur van overname uit te drukken of om tijdens zijn leven schenking te doen van zijn onderneming. Bij overlijden van de ondernemer is een eenmanszaak dan ook vrij kwetsbaar…

Door het onderbrengen van de onderneming in een vennootschapsvorm kan voormeld probleem gedeeltelijk worden ondervangen. Zo slaat de onverdeeldheid, veroorzaakt door overlijden, niet meer op de onderneming zelf, maar wel op de aandelen die de overledene had ontvangen als tegenwaarde van zijn inbreng. Bij overlijden blijft de vennootschap met andere woorden bestaan, maar de aandelen van de overledene veranderen van eigenaar. Bovendien kunnen in de statuten van de vennootschap ook regels worden ingebouwd die de overgang van de onverdeelde aandelen begeleiden.

Uiteraard zou het verkeerd zijn te stellen dat enkel het feit van een onderneming onder vennootschapsvorm te brengen, alle erfrechtelijke conflicten tussen erfgenamen zal oplossen, maar het kan in ieder geval veel betwistingen voorkomen.

Twijfelt u om de stap te zetten naar vennootschap? Vraagt u zich af of de toekomstige regels van het vennootschapsrecht in uw voordeel zullen spelen? Aarzel niet om u te wenden tot een notariskantoor voor advies.

Bron: Fednot

 

Louis DIERCKX
Notaris

Gitte THIJS
Master in de rechten
Master in het notariaat

gitte.thijs(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.82.06

Elke DROOGHMANS
Licentiaat in de rechten

elke.drooghmans(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.82.05

Werkt niet op vrijdag namiddag

Karolien LUYTS
Licentiaat in de rechten

karolien.luyts(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.82.08

Werkt niet op woensdag

Lieve JACOBS
Notarieel medewerker

lieve.jacobs(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.82.02

Werkt niet op woensdag

Kim SLEGERS
Notarieel medewerker

kim.slegers(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.82.04

Werkt niet op vrijdag

Valerie HERMANS
Notarieel medewerker

valerie.hermans(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/ 40.82.00

werkt niet op woensdag

Inge WEYERS
Notarieel medewerker

inge.weyers(plaats the 'at' sign hier)notaris-dierckx.be
Tel. 014/40.19.12

Werkt niet op dinsdag

 
 
 

Immo

Uit de hand verkoop € 225.000

Huis
Albrecht Rodenbachplantsoen 95
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 157.500

Huis
Verbindingstraat 19
2300 Turnhout

Openbare verkoop

Huis
Noord-Brabantlaan 67
2300 Turnhout

Openbare verkoop € 161.000

Huis
Steenweg op Gierle 133
2300 Turnhout

Online verkoop € 130.000

Huis
Korenbloemstraat 5
2300 Turnhout

Openbare verkoop

Grond
Zandbergstraat 22
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 330.000

Huis
Dr. Paul Janssenstraat 7
2340 Beerse

Uit de hand verkoop € 180.000

Huis
Veldekensstraat 23
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 190.000

Huis
Papenbruggestraat 44
2300 Turnhout

Uit de hand verkoop € 600.000

Grond
Kermtstraat
3512 Stevoort

Uit de hand verkoop € 600.000

Grond
Kermtstraat
3512 Stevoort

 

Notaris Louis Dierckx

Gasthuisstraat 7/1
2300 Turnhout
Tel. (014) 42.51.51
Fax. (014) 43.93.97

BV BVBA
BTW BE 0476868133
RPR Antwerpen afdeling Turnhout
Data Protection Officer (DPO): privacy@notaris.be

 
Historiek Route - Parking

Routebeschrijving

OPGELET! De Gasthuisstraat is de winkelstraat van Turnhout en is autovrij.
De ingang van het kantoor is vlak naast de winkel H&M en de Hofpoort.

Parking

GRATIS privé parking achter kantoor: GPS "Hofpoort 15-17" - 10 plaatsen (via Korte Gasthuisstraat en Driezenstraat)

Openbare parkings op loopafstand: LE BON (Vianenstraat – tot 19u – verbinding te voet met Gasthuisstraat), Carrefour Market (Korte Gasthuisstraat), Hema (Leopoldstraat), Muylenberg (Druivenstraat).

Historiek

Opvolger van:
Meester Jean DIERCKX (1963-1994)
Meester Fernand DIERCKX (1925-1963)
Meester Louis DIERCKX (1890-1925)
Meester Petrus DIERCKX (1861-1890)
Meester Josephus DIERCKX (1829-1861)
Meester Petrus DIERCKX (1802-1829)
 

Verlofperiodes